Про компанію

 • років

  успішної

  роботи

 • задоволених

  клієнтів

 • очищених

  об’єктів

 • підвищення

  ефективності

  роботи обладнання

 • скорочення

  споживання

  теплової енергії

 • скорочення витрат

  енергоносіїв

В умовах різких коливань цін на енергоносії, проблем енергоефективності та енергозалежності, пріоритетного значення набувають питання забезпечення енергозбереження та енергоефективності обладнання.

Зважаючи на це, фахівці ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Альфа-Енерго" розвивають напрями підвищення ефективності експлуатації теплообмінного, теплоенергетичного та теплогенеруючого обладнання шляхом хімічної промивки (очистки) його внутрішніх (зовнішніх) поверхонь теплообміну. (Аналогічно стосується для області холодильної техніки).

Нашим підприємством розроблені методи хімічної промивки (очистки), які запатентовані та пройшли успішну апробацію у великої кількості та широкому колі інстальованих теплообмінних (енергетичних, холодильних та компресорних) агрегатів.

Хімічна промивка (очистка) виконується професійно цілеспрямовано, в цілодобовому режимі, та дозволяє видаляти шламові, накипні й окисні відкладання, тощо.

Завдяки використанню значного власного досвіду хімічних промивок та гнучкому підходу до методів очистки теплообмінного обладнання нам вдалося досягти відмінного результату на кожному об’єкті надання послуг протягом всього терміну діяльності.

Висновком вищезазначеної роботи стало успішне виконання замовлень з хімічної промивки (очистки) на об’єктах з 2004 року, а саме:

- більше 300 очищених об’єктів;

- до 50% підвищення ефективності роботи обладнання;

- до 45% скорочення споживання теплової енергії;

- до 35% скорочення витрат енергоносіїв.

Діяльність нашої компанії більш детально розглянута за напрямками:

- Хімічна промивка енергетичних котлів, парогенераторів, водогрійних котлів, економайзерів;

- Хімічна промивка швидкісних пароводяних водопідігрівачів, пластинчатих та кожухотрубних теплообмінників, ємнісних бойлерів;

- Хімічна промивка випарних конденсаторів, випарювачів, градирень, систем зворотнього водопостачання;

- Хімічна промивка компресорів, холодильно-компресорного устаткування, калориферів, фанкойлів;

- Хімічна промивка систем опалення, систем гарячого (холодного) водопостачання, радіаторів, труб;

- Очистка теплообмінників варильних котлів, сусловарочних котлів, перколяторів.

Представник компанії, Мирослав Кобзар

Послуги компанії

 • Хімічна промивка котлів, парогенераторів, економайзерів
 • Хімічна промивка теплообмінників пластинчатих та кожухотрубних, ємнісних бойлерів
 • Хімічна промивка випарних конденсаторів, градирень, систем зворотнього водопостачання
 • Хімічна промивка холодильно-компресорного устаткування, калориферів, фанкойлів, компресорів
 • Хімічна промивка систем опалення, радіаторів, труб
 • Очистка теплообмінників варильних котлів, сусловарочних котлів, перколяторів

Наші клієнти